Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch als maat-schappelijk. Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij. Begeleiding naar een

eigen bedrijf geeft regie aan mensen zodat ze zelf actief aan de slag gaan om aan hun toekomst te werken. De deelnemer wordt in het traject bijgestaan door een online leer-omgeving, mede-deelnemers, trainers en een ondernemerscoach. In de begeleiding volgen we de benadering volgens positieve psychologie. Wij gaan uit van krachten en mogelijkheden van de deelnemers en minder op belemmeringen en problemen. Dit ligt tevens in lijn van Krachtwerk, de

basismethodiek die wordt ingezet bij de vrouwenopvang in Nederland.

Het programma Krachtbedrijf kent diverse doelen:

  • Economische zelfstandigheid
  • Excellente netwerken 
  • Empowerment 
  • Eliminatie van taboes en stigmatisering

Onze visie

Een wereld met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemerschap voor iedere overlever van geweld, dat is onze droom.

Door verbinding en samenwerking wordt wereldwijd aan overlevers van geweld de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels ondernemerschap en zich aan te sluiten bij een netwerk voor het delen van kennis, ervaringen en producten.

 

Lees meer…

Krachtmensen

Het programma Krachtbedrijf heeft als potentiële deelnemers:

  • mannen en vrouwen vanuit blijf-van-mijn-lijf-huizen (huiselijk geweld)
  • mannen en vrouwen uit mensenhandel, ex-prostituees
  • vluchtelingen die nu in Nederland een leven opbouwen (statushouders)

 

Lees meer…

Traject

Het programma is zodanig opgezet dat een groep met elkaar het traject van begin tot einde samen volgt. Hierdoor versterken ze elkaar in hun ontwikkeling, kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld en ontstaat er direct een netwerk en ook vriendschappen.

Het Krachtbedrijf programma focust op twee elementen:
*          persoonlijke oriëntatie (de ondernemer)
*          economische oriëntatie (de onderneming)

Lees meer…

Josette Dijkhuizen

Opgegroeid in een gezin met vijf oudere broers had ik als klein meisje de droom om zakenvrouw en lerares te worden en in zekere zin ben ik dat nu allebei. Door diverse studies heb ik veel kennis opgedaan die ik zo veel mogelijk met anderen deel, maar ik heb ook belangrijke levenslessen geleerd en dierbare vrienden mogen ontmoeten.

Lees meer…

In de media

Sinds het bestaan van Krachtbedrijf heeft het initiatief veel media aandacht gekregen en is het project zelfs onderscheiden met de Joke Smit Aanmoedigingsprijs! Het is nog steeds in Nederland en zelfs Europa een uniek project. Josette was o.a. te gast bij RTL Late Night, Studio MAX Live, Altijd Wat (NCRV), BV Brabant en bij diverse landelijke radiostations. Hier vind je de links naar deze uitzendingen, maar ook diverse artikelen in kranten en tijdschriften over het project.

Lees meer…

Het team

Met veel passie, enthousiasme en expertise werken Karin, Marieke en Josette aan de verdere uitrol van Krachtbedrijf in Nederland. Karin zet haar expertise met jongeren en straatcultuur en haar werkervaring bij zowel gemeenten als in de jeugdzorg, in voor onze getalenteerde deelnemers met een zeer diverse achtergrond. In aanvulling daarop helpt Marieke vanuit haar kennis en ervaring mee met het opzetten van het

Lees meer…

Joke Smit Prijs

De Joke Smit-prijs is een Nederlandse regeringsprijs, bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. De prijs wordt net als de Joke Smit Aanmoedigings-prijs iedere twee jaar uitgereikt. Josette ontving laatstgenoemde prijs uit handen van Minister Jet Bussemaker voor het project Krachtbedrijf.
Lees meer…

Partners

Voor ieder project geldt dat samenwerking de sleutel is tot succes. Zo ook voor Krachtbedrijf en vanaf het allereerste begin in 2013, is Federatie Opvang betrokken bij het concept. Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor circa 75 instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Nederland. Een aantal van de aangesloten instellingen zijn reeds bekend met het programma Krachtbedrijf door de diverse projecten, te weten Blijf Groep (Amsterdam), Arosa (Rotterdam), St Neos (Eindhoven) en Kompaan en de Bocht (Tilburg).

Lees meer…

Welkom Business Friend!

Naast de inhoudelijke partners kan Krachtbedrijf niet draaien zonder de gelden van Business Friends. Voor slechts € 5.000 (exclusief btw) investeert u in een deelnemer van Krachtbedrijf. Een prachtige manier om een andere ondernemer in uw regio te helpen bij de eerste stappen. We bieden u een kijkje in ons programma en een communicatiebox waardoor u uw betrokkenheid bij Krachtbedrijf kunt laten zien aan uw relaties.

Heeft u interesse? Dan is een telefoontje naar Josette voldoende: 06 – 29 21 54 35

Krachtbedrijf
Klokgebouw 210-3, Strijp-S
5617 AC Eindhoven

T. 06 – 29 21 54 35
E. info@krachtbedrijf.nl

Stuur een bericht