“Krachtige en inspirerende verhalen van
vrouwen die de kans kregen en grepen
iets nieuws op te bouwen.”

Demissionair Minister Jet Bussemaker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“Van niets iets maken, dat is wat ondernemers kenmerkt. Krachtbedrijf van Josette Dijkhuizen ontdekt deze ambitie bij mensen die gevlucht zijn naar ons land. Een geweldig initiatief!”

Leendert-Jan Visser
Directeur MKB-Nederland

“Een prachtige documentaire die op een bijzonder mooie wijze de veerkracht en positiviteit van vrouwen, die ernstig geweld hebben overleefd, laat zien.”

Prof dr Rianne Letschert
Rector Magnificus Maastricht University

 

Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch als maatschappelijk. Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij.

Het maken van een ondernemingsplan voor een eigen bedrijf, geeft regie aan mensen zodat ze zelf actief aan de slag gaan om aan hun toekomst te werken. De deelnemer wordt in het traject bijgestaan door een online leer-omgeving, mede-deelnemers, trainers en een ondernemerscoach. In de begeleiding volgen we de benadering volgens positieve psychologie. Wij gaan uit van krachten en mogelijkheden van de deelnemers. Dit ligt tevens in lijn van Krachtwerk,

de basismethodiek die wordt ingezet bij de vrouwenopvang in Nederland.

Het programma Krachtbedrijf kent diverse doelen:

  • Economische zelfstandigheid
  • Excellente netwerken 
  • Empowerment 
  • Eliminatie van taboes en stigmatisering

Onze visie

Een wereld met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemerschap voor iedere overlever van geweld. Dat is onze droom…

Door verbinding en samenwerking wordt wereldwijd aan overlevers van geweld de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels ondernemerschap en zich aan te sluiten bij een netwerk voor het delen van niet alleen kennis en ervaringen, maar ook producten en diensten. De ambitie van Krachtbedrijf is om in 2020 verspreid over Nederland in totaal vier fysieke centra te hebben staan

Lees meer…

Krachtmensen

Het programma Krachtbedrijf heeft als potentiële deelnemers:

  • mannen en vrouwen vanuit blijf-van-mijn-lijf-huizen (huiselijk geweld)
  • mannen en vrouwen uit mensenhandel, ex-prostituees
  • vluchtelingen die in Nederland een leven opbouwen (statushouders)

Inmiddels zijn er pilots gedraaid met groepen van vrouwen en mannen uit de ‘blijf-van-mijn-lijf-huizen in Amsterdam,

Lees meer…

Het verhaal van…Diana Smirnova

In 2013 belandde Diana na een lange periode van lichamelijk en psychisch geweld door haar toenmalige echtgenoot in de opvang. “Het was niet gemakkelijk voor mij om naar de opvang te gaan, maar de

Lees meer…

Traject

Het programma is zodanig opgezet dat een groep met elkaar het traject van begin tot einde samen volgt. Hierdoor versterken ze elkaar in hun ontwikkeling, kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld en ontstaat er direct een netwerk en ook vriendschappen.

Het Krachtbedrijf programma focust op twee elementen:
*          persoonlijke oriëntatie (de ondernemer)
*          economische oriëntatie (de onderneming)

Lees meer…

Josette Dijkhuizen

Opgegroeid in een gezin met vijf oudere broers had ik als klein meisje de droom om zakenvrouw en lerares te worden en in zekere zin ben ik dat nu allebei. Door diverse studies heb ik veel kennis opgedaan die ik zo veel mogelijk met anderen deel, maar ik heb ook belangrijke levenslessen geleerd en dierbare vrienden mogen ontmoeten.

Lees meer…

In de media

Sinds het bestaan van Krachtbedrijf heeft het initiatief veel media aandacht gekregen en is het project zelfs onderscheiden met de Joke Smit Aanmoedigingsprijs! Het is nog steeds in Nederland en zelfs Europa een uniek project. Josette was o.a. te gast bij RTL Late Night, Studio MAX Live, Altijd Wat (NCRV), BV Brabant en bij diverse landelijke radiostations. Hier vind je de links naar deze uitzendingen, maar ook diverse artikelen in kranten en tijdschriften over het project.

Lees meer…

Cool friends

“Proud to be associated with the inspirational work of Krachtbedrijf! Not only as a consultant, academic, and trainer, but also as a cool friend!”
Alex Steele

Visiting Professor in Transformational Leadership & Sustainable Development

Het team

Met veel passie, enthousiasme en expertise werken Karin, Marieke en Josette aan de verdere uitrol van Krachtbedrijf in Nederland. Karin zet haar expertise met jongeren en straatcultuur en haar werkervaring bij zowel gemeenten als in de jeugdzorg in voor onze getalenteerde deelnemers met een zeer diverse achtergrond.

Lees meer…

AMBA Award & Joke Smit Prijs

Krachtbedrijf was – in samenwerking met Maastricht School of Management – de eervolle runner-up voor de AMBA Innovation Award 2017. Met het behalen van de Highly Commended Award wordt het onderscheidende karakter van Krachtbedrijf door het wereldwijd promoten van vrouwelijk ondernemerschap in moeilijke situaties, internationaal erkent.

Lees meer…

Partners

Voor ieder project geldt dat samenwerking de sleutel is tot succes. Zo ook voor Krachtbedrijf en vanaf het allereerste begin in 2013, is Federatie Opvang betrokken bij het concept. Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor circa 75 instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Nederland. Een aantal van de aangesloten instellingen zijn reeds bekend met het programma Krachtbedrijf door de diverse projecten, te weten Blijf Groep (Amsterdam), Arosa (Rotterdam), Neos (Eindhoven) en Kompaan en de Bocht (Tilburg).

Lees meer…

Welkom Business Friend!

Naast de inhoudelijke partners kan Krachtbedrijf niet draaien zonder de gelden van Business Friends. Voor slechts € 4.750 (exclusief btw) investeert u in een deelnemer van Krachtbedrijf. Een prachtige manier om een andere ondernemer in uw regio te helpen bij de eerste stappen. We bieden u een kijkje in ons programma en een communicatiebox waardoor u uw betrokkenheid bij Krachtbedrijf kunt laten zien aan uw relaties.

Heeft u interesse? Dan is een telefoontje naar Josette voldoende: 06 – 29 21 54 35

Doneer je laptop!

Heb je nog een laptop staan die je niet meer gebruikt? Dan kunnen de deelnemers uit Krachtbedrijf deze heel goed gebruiken. Neem gewoon even per mail of telefonisch contact op. Alvast dank!

Krachtbedrijf
Klokgebouw 210-3, Strijp-S
5617 AC Eindhoven

T. 06 – 29 21 54 35
E. info@krachtbedrijf.nl

Stuur een bericht