Begeleiding naar een eigen bedrijf geeft regie aan mensen zodat ze zelf actief aan de slag gaan om aan hun toekomst te werken. De deelnemer is in deze de regisseur en wordt in het traject bijgestaan door een online leeromgeving, mede-deelnemers die een soortgelijke droom hebben, trainers en een gespecialiseerde ondernemerscoach. In de begeleiding door deze coach wordt uitgegaan van de benadering volgens de stroming van de positieve psychologie. Hierdoor ligt de focus in de begeleiding voornamelijk op de krachten en mogelijkheden van de deelnemers en minder op belemmeringen en problemen. Dit ligt eveneens in lijn van basismethodiek Krachtwerk die wordt ingezet bij de vrouwenopvang in Nederland. Deze methodiek gaat uit van de krachten van vrouwen, versterkt de zelfredzaamheid en richt zich op zelfsturing.

Onze missie
Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch, maatschappelijk als persoonlijk. Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij.

Onze visie
Een wereld met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemerschap voor iedere overlever van geweld, dat is onze droom. Door verbinding en samenwerking wordt wereldwijd aan overlevers van geweld de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels ondernemerschap en zich aan te sluiten bij een netwerk voor het delen van kennis, ervaringen en producten. Wij bereiken onze doelen door:

  • Een blended en bewezen programma dat is afgestemd op deze getalenteerde mannen en vrouwen
  • Samenwerking met lokale opvangorganisaties
  • Media en presentaties

Beleidsplan
Wij delen graag onze strategie met jou en het beleidsplan kun je inzien door op de documentnaam te drukken: Beleidsplan 2021 website

ANBI
Sinds 1 januari 2019 is Stichting Krachtbedrijf een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor uw gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.