Een wereld met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemerschap voor iedere overlever van geweld.┬áDat is onze droom…

Door kennisdeling, verbinding en samenwerking wordt aan vrouwen en mannen uit de opvang de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels ondernemerschap.