Voor ieder project geldt dat samenwerking de sleutel is tot succes. Zo ook voor Krachtbedrijf en vanaf het allereerste begin in 2013, is Federatie Opvang betrokken bij het concept. Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor circa 75 instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Nederland. Een aantal van de aangesloten instellingen zijn reeds bekend met het programma Krachtbedrijf door de diverse projecten, te weten Blijf Groep (Amsterdam), St Arosa (Rotterdam), Neos (Eindhoven), SMO Den Bosch, SMO Breda en Sterk Huis (Tilburg).

De uitbreiding van het programma naar statushouders heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking met Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal. Deze partners werken met Krachtbedrijf samen om er voor te zorgen dat potentiële ondernemers worden gesignaleerd en geselecteerd. Met elkaar zorgen we voor een goede begeleiding en een nieuwe toekomst voor hun cliënten. Momenteel lopen er twee groepen in Nederland:
* mannen en vrouwen uit de opvang (provincie Noord-Brabant)
* statushouders – mannen en vrouwen – uit Lelystad en omstreken (Werkbedrijf Lelystad)