Krachtbedrijf was – in samenwerking met Maastricht School of Management – de winnaar van de AMBA Highly Commended Award 2017. Hiermee wordt het onderscheidende karakter van Krachtbedrijf door het wereldwijd promoten van vrouwelijk ondernemerschap in moeilijke situaties, internationaal erkent.

Reeds in 2013 werd het programma onderscheiden met de Joke Smit Aanmoedigingsprijs, een Nederlandse regeringsprijs, bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Josette ontving laatstgenoemde prijs uit handen van Minister Jet Bussemaker voor het project Krachtbedrijf. “Krachtbedrijf heeft een directe impact op de levens van vrouwen die in de vrouwenopvang terecht zijn gekomen. De vrouwen worden ondersteund om op eigen kracht een onderneming op te zetten. Dit vergroot hun geloof in eigen kunnen en zorgt er voor dat ze economisch op eigen benen kunnen staan. Met deze Aanmoedingsprijs geeft de jury blijk van haar bijzondere waardering voor deze innovatieve en veelbelovende aanpak”, aldus het juryrapport.

Josette: “Ik ben er ontzettend trots op dat ik deze prijs in ontvangst heb mogen nemen. Het is een enorme waardering voor het project Krachtbedrijf dat ik eerder dit jaar heb opgezet. Centraal in het project staat de begeleiding naar een eigen bedrijf van vrouwen uit de Nederlandse vrouwenopvang. Dit idee is ontstaan omdat het specifieke thema van de Verenigde Naties op het gebied van vrouwenrechten in 2013 is: ‘eliminatie en preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes’. Een onderwerp dat wereldwijde aandacht verdiend! Ook in Nederland komt geweld bij vrouwen en meisjes op grote schaal voor… We zien het niet altijd, maar jaarlijks worden ca 200.000 vrouwen en 160.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld (bron: Primo, 2010). Een ongekend aantal. Jij en ik kennen dus vrouwen en kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt of daar nu nog steeds dagelijks mee te maken krijgen…”