Traject

Het programma is zodanig opgezet dat een groep met elkaar het traject van begin tot einde samen volgt in 8 maanden. Hierdoor versterken deelnemers elkaar in hun ontwikkeling, delen ze ervaringen en ontstaat er direct een zakelijk netwerk en tevens vriendschappen.

Krachtbedrijf focust op:
*          persoonlijke oriëntatie (de ondernemer)
*          economische oriëntatie (de onderneming)

Via online leren, workshops, individuele coaching en bedrijfsbezoeken, ontwikkelen de deelnemers zichzelf en hun ondernemingsplan.