Het programma is zodanig opgezet dat een groep met elkaar het traject van begin tot einde samen volgt. Hierdoor versterken ze elkaar in hun ontwikkeling, kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld en ontstaat er direct een netwerk en ook vriendschappen.

Het Krachtbedrijf programma focust op twee elementen:
*          persoonlijke oriëntatie (de ondernemer)
*          economische oriëntatie (de onderneming)

Via psychologische thema’s (kernkwaliteiten, profilering, et cetera) en economische thema’s (financiën, marketing, et cetera) ontwikkelen de deelnemers zichzelf en hun ondernemersplan. Deze thema’s worden ingevuld middels workshops, online modules, individuele coaching, intervisie en bedrijfsbezoeken.

Het totale programma duurt 8 maanden en wordt gestart bij een groep van minimaal 8 deelnemers. Momenteel loopt het programma in de provincie Noord Brabant, maar het doel is om Krachtbedrijf uit te rollen over Nederland. Hierdoor wordt het voor alle doelgroepen mogelijk om hun droom te onderzoeken.