Het programma Krachtbedrijf heeft als potentiële deelnemers:

  • mannen en vrouwen vanuit blijf-van-mijn-lijf-huizen (huiselijk geweld)
  • mannen en vrouwen uit mensenhandel, ex-prostituees
  • vluchtelingen die in Nederland een leven opbouwen (statushouders)

Inmiddels zijn er pilots gedraaid met groepen van vrouwen en mannen uit de ‘blijf-van-mijn-lijf-huizen in Amsterdam,

Rotterdam, Tilburg en Eindhoven. Tevens heeft de eerste groep statushouders een Engelstalig programma doorlopen in de provincie Noord Brabant. Vanuit het programma zijn er een aantal Krachtmensen met een onderbouwd ondernemingsplan en een positief adviesrapport van de ondernemerscoach. Een aantal van hen is gestart met een eigen bedrijf, een aantal heeft gekozen voor een loondienstverband of studie. De bedrijfsideeën zijn zo divers als een handelsorganisatie, een 100% halal restaurant, een reisbureau en een maatschappelijke opvang voor dieren. Wat het belangrijkste is dat alle deelnemers door het programma serieus naar hun droom hebben gekeken en zelf een keuze hebben gemaakt voor de toekomst van henzelf en hun kinderen.